Borazonosító és információs rendszer fejlesztése

Projekt adatok

Kedvezményezett: Winery Datamanagement Kft.


Projekt címe: Borazonosító és információs rendszer fejlesztése


Szerződött támogatás összege: 49 150 550 Ft
Támogatás mértéke: 65,01 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00661

Projekt leírás

Jelen projekt keretein belül egy olyan eredetazonosító, hamisításgátló, valamint információs rendszert valósítunk meg, ami NFC (Near Field Communication) és más mobil technológiákra épül, könnyen, kis befektetéssel továbbfejleszthető és személyre szabható. A rendszer célja, hogy a már nemzetközileg is elismert magyarországi szőlészetek, borászatok versenyképességét a hazai és a külföldi kereskedelemben is növeljük nagy tőkeráfordítás igénye nélkül. A rendszer három fő elemből áll: RFID elven működő NFC azonosító címkékből, ami a boros palackokon kerül elhelyezésre, a szükséges adatbázist és üzleti logikát tartalmazó szerver háttérből és egy mobil alkalmazásból, ami az NFC technológia segítségével olvassa be a címkéken található adatokat, majd az azokhoz rendelt információkat jeleníti meg a vásárlónak. A digitális azonosítás pedig lehetővé teszi, hogy a termékek eredete egyszerűen és teljes bizonyossággal ellenőrizhető legyen a teljes életút során.

A tervezett rendszer fő célja a bormarketing elősegítése. Magyarországon a minőségi bortermelés szerkezete meglehetősen fragmentált, huszonkét borvidéken folyik termelés, melyek szinte mindegyike önálló arculattal, marketingtartalommal és üzenettel bír, valamint karakterükben is jelentősen eltérő borokat termelnek. Egy-egy borvidéken a termelés kis pincészetek keretei között történik, ahol az egyes pincészetek által készített minőségi bor mennyisége a világpiacon forgó tételnagyságokhoz képest elenyésző. Jól látható, hogy e fragmentált helyzetből a következő években nem fog kitörni az ágazat, amely komoly fejtörést okoz a hazai bormarketing nemzetközi megjelenésének támogatásában, hiszen a marketinget nem lehet egy-egy termelő, pincészet köré tervezni, muszáj a borvidékeket helyezni a tevékenység központjába. Egy ilyen fragmentált termelési szerkezetű ágazat számára egy innovatív, modern technológiát alkalmazó borazonosító rendszer több szempontból is jelentős hozzáadott értékkel bír:

Minőségi garanciaelem: Egy bor esetleges hamisítása elsősorban az átcímkézéssel történhet. Ez ellen teljes garanciát ad megoldásunk

A technológia mint marketingelem: Az azonosítási technológia önmagában alkalmas a hazai borok marketingjének erősítésére, hiszen egy fejlett technológiai megoldás alkalmazása önmagában hírértékű.

Fontos kiegészítő virtuális marketingfelület: A borok azonosításával egyszerűen tudunk hozzákötni az elfogyasztott borhoz online felületeket. Szemben a palackkal egy dugót lehet gyűjteni, amelyhez a későbbiekben lehet kedvezményeket adni: Pl.: ha valaki azonosítja az elfogyasztott bort a webshop-ban, az újabb palackra már kedvezményt adnak.

Közvetlen marketinghozzáférés a fogyasztóhoz, közvetlen feedback: Amennyiben az azonosítást központi adatbázisokban összegyűjtjük, esetleg a felhasználótól valamilyen azonosítást kérünk be, a folyamatban értékes fogyasztói adatbázisra teszünk szert, ha ezt további funkciókkal bővítjük, egy közvetlen marketingcsatorna jön létre.

Promóciós eszközkészlet: A rendszer jól alkalmazható a promóciókban, kiváló kiegészítője különböző loyalty rendszereknek

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

Cégadatok

Cégnév: Winery Datamanagement Kft.


Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szőlő utca 51.
Cégjegyzék: 07-09-026402​
Adószám: 24377517-2-07​
E-mail: info@winerydatamanagement.hu

Székhely

Befektetés

A Winery Datamanagement Kft-be 2015 novemberében jelentős összegű kockázati tőkebefektetést eszközölt a Garangold Kockázati Tőkealap.

Köszönjük a bizalmat!

A Winery Datacollector rendszer
kutatás-fejlesztési projektje

Projekt adatok

Kedvezményezett: Winery Datamanagement Kft.


Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15 - 2015 - 00657
Megvalósítás dátuma: 2016.01.04. – 2018.01.03.
Szerződött támogatás összege: 92 350 696 Ft
Támogatás mértéke: 59,9726 %

Projekt leírás

Winery Datamanagement Kft. projektjavaslatának célkitűzése a Winery Datacollector rendszer, egy integrált szőlészeti és bortermelési információs rendszer technológia létrehozása és piaci bevezetése, amelynek segítségével a jelentősebb bortermelők által vezetett szőlészeti termelői hálózatok és az erre épülő borászati tevékenység megvalósulásáról egységes rendszerben, valós, vagy közel valós időben álljon rendelkezésre információ a menedzsment számára, ezzel elősegítve a hatékony gazdálkodást, termelést, minőségbiztosítást, készlet és anyaggazdálkodást.

A tervezett rendszer alapja egy sokoldalú a céltársaság tulajdonosának, a nonprofit kutatóhelyként működő Pillar Európa Nonprofit Kft.-nek a korábbi kutatási eredményeire épülő IoT megoldás, amely kiterjedt területeken képes olyan vezeték nélküli hálózati lefedettséget biztosítani, amelyre az adatgyűjtő szenzoreszközök és a termelési folyamatok vezérléséhez szükséges adatközlő és beavatkozó eszközök egyszerűen, gyorsan és rugalmasan csatlakoztathatók.

Ez a technológia lehet a jövő szőlészeti integrációinak „idegrendszere”, amelynek segítségével e stratégiai jelentőségű ágazat képes lesz megtartani a minőségi bortermelés színvonalát a nemzetközi piaci megjelenéshez szükséges tételszámok elérése mellett, hiszen segítségével biztosítható az egyes hegyközségi minőségi előírások követése, tervszerűen és egységes minőség mellett biztosítható a nagy volumenű bortermelés defragmentált termelői viszonyok között is.

A megoldás segítségével megteremtünk egy olyan infrastruktúrát, amelynek segítségével egy megfizethető befektetéssel kialakítható és üzemeltethető rendszer keretei között

követhető lesz a piacokra kerülő borok származása a szőlőtőkétől a boltokig
ellenőrizhető a termesztéstechnikai és termeléstechnológiai előírások betartása
mérhető a termelés során felhasznált gépi munka és kézi munka
mérhető a felhasznált különböző anyagok mennyisége, minősége
hatékonyan és gördülő módon tervezhető a termelő tevékenység
követhető és optimalizálható a termelői integráció tagjainak költségei


Célunk egy, a gyakorlatban, üzleti alapon megvalósítható rendszertechnológia kidolgozása, amely ténylegesen képes hozzájárulni a hazai borkincs eredetvédelmének garantálásához olyan módon, hogy irányítástechnikai innovációval közvetlenül szolgálja a termelési hatékonyság növelését.

A fejlesztés során felmérjük a nagyobb bortermelők, illetve tágabban a borvidékeken a vállalkozások által vezetett integráció termelési folyamatait termelői, integrációs, hegyközségi és borvidéki szinteken, illetve megvizsgáljuk ezen termelési folyamatok technológiai támogatásának lehetőségét, amelyre építve specifikációkat, ajánlásokat dolgozunk ki a hatékony technológiai támogatási metódusokra.Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.